תפעול הוא שם כולל למגוון רחב של אופרציות ניהוליות שמטרתן להניע תהליכים המתרחשים בחברה.
 
תפעול נכון של החברה משפיע באופו ישיר על רווחיות החברה !!!
 
תפעול לא נכון של חברה גורם לבזבוז ולהקצאה לא נכונה של המשאבים.
תפעול לקוי גורם גם לחוסר שביעות רצון של לקוחות ולעיתים אף לנטישת לקוחות.
גם העובדים שלנו אינם מעריכים מנהלים שלא מתנהלים נכון תפעולית וגורמים להם לעבוד קשה יותר שלא לצורך.
 
 
מגוון הבעיות התפעויות רחב ושונה מחברה לחברה.
בחברות מסויימות קיימים צווארי בקבוק אשר עוצרים ומפריעים לתהליכים לזרום ובחברות אחרות נמצא ניהול לא מקצועי וו/או בזבזני.
 
המשותף הוא שיש לבדוק את כל חלקי הארגון ואת כל התהליכים בצורה מקצועית ולטפל בכל בעיה.
 
תופתעו כמה פשוט לפתור את רוב הבעיות וכמה מהר ניתן להתגבר על מכשולים, לקצר ולייעל תהליכים.
 
 
 
 חברת foodnon food  תקבע ביחד איתך את סדר העדיפויות לטיפול בבעיות וכבר בתקופה קצרה ניתן יהיה לראות שיפור וייעול.