הגדלת פדיון ניתן להשיג:
באמצעות הכלים והאמצעים הרגילים,
באמצעות כלים יצירתיים,
 אבל, בעיקר, באמצעות ניהול נכון !
 
  זו המומחיות שלנו !!!
 
ו