עם השתכללות השווקים והתחרות הגדלה והולכת, נדרשת התמחות בפעילויות המרכזיות של החברה.
התמחות כזו יכולה להיבנות לאורך שנים או להירכש מגורמים חיצוניים לארגון, בזמן קצר.
 
חברת food non food מתמחה ב: